Lucky Topup (Nạp thẻ may mắn)

   Dịch vụ Lucky Topup (Nạp thẻ may mắn) là dịch vụ giải trí trả lời câu hỏi tích điểm… với hệ thống giải thưởng...

Xem đầy đủ

Danh sách trúng thưởng


STT Ngày KH trúng giải Số điểm
1 21/02/2020 84987xxx245 100
2 21/02/2020 84347xxx005 100
3 21/02/2020 84387xxx521 100
4 21/02/2020 84971xxx588 100
5 21/02/2020 84328xxx869 100
6 21/02/2020 84385xxx830 180
7 21/02/2020 84349xxx482 100
8 21/02/2020 84962xxx325 100
9 21/02/2020 84984xxx366 100
10 21/02/2020 84965xxx784 100