CTKM Dịch vụ Bóng đá

   CTKM Dịch vụ bóng đá là chương trình giải trí trả lời câu hỏi tích điểm… với hệ thống giải thưởng...

Xem đầy đủ

Danh sách trúng thưởng


STT STT xét giải Chu kỳ Số thuê bao trúng thưởng Tổng số điểm
1 300 Từ 10/02/2020 đến 16/02/2020 84343xxx590 0