Chương Trình: Tích Điểm Trúng Quà (Topup Reward)

Dịch vụ Topup Reward cung cấp các câu hỏi kiến thức tổng hợp, giúp khách hàng nâng cao tri thức, mở rộng sự hiểu biết, khám phá kho tàng kiến thức phong phú, toàn diện. Hàng ngày, khách hàng tham gia trả lời 5 câu hỏi tích lũy điểm số để có cơ hội trúng giải thưởng 1 triệu đồng mỗi tuần của dịch vụ.

 • Thể lệ Topup Reward Xem tại đây
 • Thời gian triển khai: Từ ngày 18/06/2023
 • Đăng ký dịch vụ soạn:
  • VIP3/ XN1/ XN4 gửi 9268 (2.000đ/ngày, gia hạn hàng ngày)

  Dịch vụ chỉ áp dụng cho thuê bao trả trước

 • Để lấy câu hỏi hàng ngày, soạn: CH gửi 9268
 • Để trả lời câu hỏi, soạn: A hoặc B gửi 9268 (trả lời đúng cộng 100 điểm, trả lời sai cộng 20 điểm)
 • Để tra cứu điểm, soạn: DIEM gửi 9268
 • Cơ cấu giải thưởng: 1 triệu đồng/tuần

Không có dữ liệu.

Chương Trình: Nạp thẻ May mắn (Lucky Topup)

Dịch vụ Lucky Topup cung cấp các câu hỏi kiến thức tổng hợp giúp khách hàng nâng cao tri thức, mở rộng sự hiểu biết, khám phá kho tàng kiến thức phong phú, toàn diện. Hàng ngày, khách hàng tham gia trả lời 5 câu hỏi tích lũy điểm số để có cơ hội trúng giải thưởng 1 triệu đồng mỗi ngày của dịch vụ.

 • Thể lệ Lucky Topup Xem tại đây
 • Thời gian triển khai: Từ ngày 01/06/2023
 • Đăng ký dịch vụ: soạn DKB/XN/XN3 gửi 9268 (2.000đ/ngày, gia hạn hàng ngày)
 • Để lấy lại câu hỏi hàng ngày, soạn: CA gửi 9268
 • Để trả lời câu hỏi, soạn: OK A hoặc OK B gửi 9268 (trả lời đúng cộng 20 điểm, trả lời sai cộng 10 điểm)
 • Để tra cứu điểm, soạn: DIEM1 gửi 9268
 • Cơ cấu giải thưởng: 1 triệu đồng/khách hàng/ngày
 • Tra cứu danh sách thuê bao trúng thưởng:
STT Ngày KH trúng giải Số điểm
1 23/05/2024 84372xxx347 500

Chương Trình: Vui Bóng Đá

Dịch vụ Vui Bóng Đá cung cấp câu hỏi về chủ đề bóng đá cho khách hàng trả lời hàng ngày để tích lũy điểm và trúng thưởng ngay trong ngày. Khách hàng tham gia trả lời 5 câu hỏi tích lũy điểm số mỗi ngày để có cơ hội trúng giải thưởng 1 triệu đồng của dịch vụ.

 • Thể lệ CT Vui Bóng Đá Xem tại đây
 • Thời gian triển khai: Từ ngày 15/06/2023
 • Đăng ký dịch vụ: soạn DKI/XN2/XN5 gửi 9268 (3.000đ/ngày, gia hạn hàng ngày)
 • Để lấy câu hỏi hàng ngày, soạn: CB gửi 9268
 • Để trả lời câu hỏi, soạn: TL A hoặc TL B gửi 9268 (trả lời đúng cộng 20 điểm, trả lời sai cộng 10 điểm)
 • Để tra cứu điểm, soạn: DIEM2 gửi 9268
 • Cơ cấu giải thưởng: 1 triệu đồng/khách hàng/ngày
 • Tra cứu danh sách thuê bao trúng thưởng:
STT Ngày KH trúng giải Số điểm
1 23/05/2024 84355xxx375 170