Chương Trình: Tích Điểm Trúng Quà (Topup Reward)

Dịch vụ Topup Reward cung cấp các câu hỏi kiến thức tổng hợp hàng ngày giúp khách hàng nâng cao tri thức, mở rộng sự hiểu biết, khám phá kho tàng kiến thức phong phú, toàn diện. Hàng ngày, khách hàng tham gia trả lời 5 câu hỏi tích lũy điểm số cao để có cơ hội trúng thưởng các giải thưởng có giá trị của chương trình.

 • Thể lệ Topup Reward Xem tại đây
 • Đăng ký dịch vụ soạn:
  • DK/VIP gửi 9268 (10.000đ/tuần, gia hạn hàng tuần)
  • VIP2 gửi 9268 (1.000đ/ngày, gia hạn hàng ngày)
  • VIP3/VIP4/XN1/XN3/XN4 gửi 9268 (2.000đ/ngày, gia hạn hàng ngày)

  Dịch vụ chỉ áp dụng cho thuê bao trả trước

 • Để lấy câu hỏi hàng ngày, soạn: CH gửi 9268
 • Để trả lời câu hỏi, soạn: A hoặc B gửi 9268 (trả lời đúng cộng 100 điểm, trả lời sai cộng 20 điểm)
 • Để tra cứu điểm, soạn: DIEM gửi 9268
 • Cơ cấu giải thưởng: 3 triệu đồng/tuần

Không có dữ liệu.

Chương Trình: Nạp thẻ May mắn (Lucky Topup)

Dịch vụ Lucky Topup cung cấp câu hỏi cho khách hàng trả lời hàng ngày để tích lũy điểm và trúng thưởng ngay trong ngày. Căn cứ vào thứ tự lượt đăng ký tham gia chương trình, xét lần lượt từng nhóm gồm 3000 khách hàng tham gia, lấy ra 10 khách hàng có thứ tự lượt chơi là bội số của 300. Trong 10 khách hàng này chọn ra 01 khách hàng có số điểm tích lũy cao nhất để trúng giải của chương trình

 • Thể lệ Lucky Topup Xem tại đây
 • Đăng ký dịch vụ: soạn DKB/XN/XN3 gửi 9268 (2.000đ/ngày, gia hạn hàng ngày)
 • Để lấy câu hỏi hàng ngày, soạn: CA gửi 9268
 • Để trả lời câu hỏi, soạn: OK A hoặc OK B gửi 9268 (trả lời đúng cộng 20 điểm, trả lời sai cộng 10 điểm)
 • Cơ cấu giải thưởng: 1 triệu đồng/mỗi khách hàng trúng thưởng (Không giới hạn số lượng người trúng thưởng hàng ngày)
 • Tra cứu danh sách thuê bao trúng thưởng:

Không có dữ liệu.

Chương Trình: Vui Bóng Đá

Dịch vụ Vui Bóng Đá cung cấp câu hỏi về chủ đề bóng đá cho khách hàng trả lời hàng ngày để tích lũy điểm và trúng thưởng ngay trong ngày. Căn cứ vào thứ tự lượt đăng ký tham gia chương trình, xét lần lượt từng nhóm gồm 3000 khách hàng tham gia, lấy ra 10 khách hàng có thứ tự lượt chơi là bội số của 300. Trong 10 khách hàng này chọn ra 01 khách hàng có số điểm tích lũy cao nhất để trúng giải của chương trình

 • Thể lệ CT Vui Bóng Đá Xem tại đây
 • Đăng ký dịch vụ: soạn DKI/XN2/XN5 gửi 9268 (3.000đ/ngày, gia hạn hàng ngày)
 • Để lấy câu hỏi hàng ngày, soạn: CB gửi 9268
 • Để trả lời câu hỏi, soạn: TL A hoặc TL B gửi 9268 (trả lời đúng cộng 20 điểm, trả lời sai cộng 10 điểm)
 • Cơ cấu giải thưởng: 3 triệu đồng/mỗi khách hàng trúng thưởng (Không giới hạn số lượng người trúng thưởng hàng ngày)
 • Tra cứu danh sách thuê bao trúng thưởng:

Không có dữ liệu.